tvorba web stranok
Copyright © DACON s.r.o.   |   Tvorba web stránok
MAPA POKRYTIA
CENNÍK - TARIFA PRIPOJENIA K SIETI INTERNET
internetové služby
SERVIS MAJSTER
Kompletný pomocník do domácnosti v KE a okolí.
S PODPOROU
mapapokrytia
>> viac info
>> viac info
daconsro@gmail.com
+421 (0) 949 487 076
ID1 - štandard Max. prístupová rýchlosť 5 Mb/s Neobmedzený mesačný objem dát Po prekročení 5 GB zníženie na 512 kb/s Bez viazanosti Mesačný poplatok  15 €
ID2 - neobmedzene Max. prístupová rýchlosť 10 Mb/s Neobmedzený mesačný objem dát Nie je limit pre obmedzenie Bez viazanosti Mesačný poplatok  17 €

Internetové služby


PC servis a
elektronické zabezpečovacie systémy
Tarifa služby Internet
pre domácnosť a kanceláriu / platná od 01.01.2014/


Program služieb a mesačné poplatky:
Program služieb zahŕňa a obsahuje:

• neobmedzený čas pripojenia a neobmedzený prenos dát za fixný mesačný poplatok
• neobmedzený počet e-mailových schránok ( kapacita 1 GB) s ochranou proti vírusom a nevyžiadanej
  pošte
• možnosť pripojenia viacerých počítačov bez ďalšieho mesačného poplatku ( cez switch/ router)
• nonstop telefonickú poruchovú služby a garanciu časovej dostupnosti pripojenia na úrovni 97%
• tri IP adresy z privátneho adresného rozsahu bezplatne, možnosť aktivácie doplnkových IP (verejné)

Ostatné poplatky:

Inštalácia a aktivácia pripojenia v pásme GHz (10 GB)
Administratívna zmena v zmluve, zmena subjektu

Doplnkové služby:
Mesačný poplatok za ďalšiu verejnú IP adresu
Zriadenie verejnej IP adresy
Router
Porušenie zmluvných podmienok

Servisné výjazdy:
Výjazd technika odôvodnený
Výjazd technika (neodôvodnený)s diagnostikou problému
Výjazd technika s odstránením poruchy vrátane spojovacích prác + materiál
Inštalačné a servisné práce u zákazníka – každá začatá hodina
Poplatok za opätovné pripojenie v mieste existujúceho prípojného bodu

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.
*) Uvedená rýchlosť služieb dosahuje pri optimálnych prenosových podmienkach. Rádiové spojenie vyžaduje, aby mal wifimodem dostatočne silný a kvalitný signál a aby na prístupový bod „videl“ bez prekážok. Pre vyššiu kvalitu odporúčame 5 G pripojenie. Na rýchlosť ma tiež vplyv intenzita využívania prípojky – ak sa cez prípojku prenášajú nadpriemerné objemy dát, rýchlosť prípojky sa môže čiastočne a dočasne znížiť a to najmä v špičke.
100,00 €
2,00 €


3,30 €
10,00 €
25,00 €
100,00 €


0 €
10,00 €
20,00 €
8,00 €
20,00 €
KONTAKTY

DACON s.r.o.
mobil: 0905 802 640
mobil: 0949 487 076
email: daconsro@gmail.com